Tu Chân Thức Phân Cư – Chương 28

Chương 28: Sư huynh ngươi mất tích rồi

Biên tập: Keikan

 

Từ Thanh Tu vô thức há miệng ra, ăn muỗng cháo đã đưa tới miệng, để hắn khỏi nói tiếp, Mạc Lệnh Trầm liên tục đút cháo, vẫn dùng nhãn thần bình tĩnh nhìn hắn, ý bảo hắn ăn.

Tiếp tục đọc “Tu Chân Thức Phân Cư – Chương 28”

Picky – Morishita Hiromi

Picky

Tác giả: Morishita Hiromi

Scan credit: Habanero scan

Clean, edit, trans: Tam

Tiếp tục đọc “Picky – Morishita Hiromi”

Tu Chân Thức Phân Cư – Chương 27

Chương 27: Hào vô nhân tính*

Biên tập: Keikan

 

(*): Ý nói có rất rất nhiều tiền

Mạc Lệnh Trầm bê khay thuốc lại, đặt một bên giường, rút nút gỗ đậy bình thủy tinh, nhìn Từ Thanh Tu hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiếp tục đọc “Tu Chân Thức Phân Cư – Chương 27”

Mạt Nhật Tông Sư – Chương 25

Chương 25: Tạ Tư Hàm chết

Biên tập: Keikan

 

Thuốc đặc hiệu không phải vạn năng.

Tiếp tục đọc “Mạt Nhật Tông Sư – Chương 25”